top of page

CENNIK

335 zł

630 zł

130 zł

1 lekcja / 1 osoba

180 zł

1 lekcja / 2 osoby

220 zł

1 lekcja / 3 osoby

600 zł

5 lekcji / 1 osoba

1150 zł

10 lekcji / 1 osoba

grupa zorganizowana

po 17:00

170 zł

200 zł

120 zł

po 17:00

po 17:00

 do uzgodnienia

* w kasie wyciągu obowiązuje 50% zniżki na karnet lekcyjny 

REGULAMIN

Osoby, które wykupiły lekcje, prosimy o oczekiwanie na instruktorów 

przed budynkiem szkoły.

1.

2.

Cena lekcji nie obejmuje kosztów korzystania z wyciągów. Uczeń zobowiązany jest do zakupu odpowiedniego karnetu przed lekcją (czasowego na 1h zegarową lub punktowego na ok. 10 przejazdów). Instruktor ma prawo odmówić prowadzenia lekcji uczniowi bez ważnego karnetu.

3.

Uczniowie poniżej 16 roku życia zobowiązani są do uczestniczenia w lekcji w kasku. Instruktor ma prawo odmówić prowadzenia lekcji uczniowi nie stosującemu się do tego wymogu.

4.

Uczeń zobowiązany jest przyjść na lekcję z odpowiednio dopasowanym i sprawnym sprzętem narciarskim/snowboardowym. Instruktor może wskazać uczniowi nieprawidłowości związane ze sprzętem i zlecić jego naprawę/wymianę w pobliskim serwisie/wypożyczalni. Instruktor ma prawo odmówić prowadzenia zajęć uczniowi z niesprawnym lub źle dopasowanym sprzętem narciarskim/snowboardowym. 

5.

Instruktor ma prawo odmówić prowadzenia lekcji dla osobie będącej pod wpływem środków odurzających.

6.

Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia i sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości - w zakresie istotnym dla realizowanej usługi szkoleniowej, mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i najwyższej jakości szkolenia.

7.

Uczestnik szkolenia jest zobowiązany zgłaszać Instruktorowi wszelkie niepokojące objawy w trakcie lekcji, w szczególności: zawroty głowy, ból, doznane stłuczenia. O dalszym udziale Uczestnika szkolenia w lekcji decyduje instruktor. 

8.

Lekcja trwa ok. 50-55min. Lekcje, na które uczeń przyjdzie spóźniony
nie podlegają przedłużeniu.  

 9.

Uczniowie pod opieką instruktora korzystają z wyciągów używając wejścia dla instruktorów.

10.

Odwołanie lub przełożenie lekcji na inny termin możliwe jest najpóźniej 1h przed jej rozpoczęciem. W innym wypadku lekcja przepada bez zwrotu środków.

11.

Lekcje wykupione w pakiecie nie podlegają odwołaniu, ani zwrotowi kosztów. Można je wykorzystać do końca sezonu.

12.

Osoby, które zarezerwowały lekcje telefonicznie, prosimy o potwierdzenie rezerwacji co najmniej 60 min. przed rozpoczęciem lekcji i uiszczenie opłaty co najmniej 60 min. przed rozpoczęciem lekcji. Brak opłaty może spowodować cofnięcie rezerwacji.

13.

W  przypadku zajęć grupowych, grupy początkujących narciarzy
mogą liczyć max. 7 osób, grupy narciarzy jeżdżących max. 10 osób

14.

Wszystkie lekcje grupowe prosimy opłacić z góry, ich odwołanie lub przełożenie możliwe jest do godz.20:00 dnia poprzedzającego zajęcia. W innym wypadku lekcje przepadają bez zwrotu środków.

15.

Szkoła Narciarska Ząb zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w niniejszym regulaminie w trakcje trwania sezonu narciarskiego.

bottom of page