Zagłosuj na nas w plebiscycie na najlepszą szkołę narciarską!

Zagłosuj na nas w plebistycie na najlepszą szkołę narciarską w małopolsce!
http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyt/karta/zab,32335,1515045,t,id,kid.html